Teksti suurus:

Maardu Linnavolikogu 26.11.2019 määruse nr 56 „Maardu linna eelarvest sotsiaaltoetuste maksmise kord“ muutmine

Väljaandja:Maardu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2022
Avaldamismärge:RT IV, 28.06.2022, 68

Maardu Linnavolikogu 26.11.2019 määruse nr 56 „Maardu linna eelarvest sotsiaaltoetuste maksmise kord“ muutmine

Vastu võetud 21.06.2022 nr 17

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 5 lõike 1 ja § 14 alusel.

§ 1.   Maardu Linnavolikogu 26.11.2019 määruses nr 56 „Maardu linna eelarvest sotsiaaltoetuste maksmise kord“ tehakse järgmine muudatus:


paragrahvi 1 lõikes 7 asendatakse sõnad „kolmekomaviiekordse (3,5) riikliku täiskasvanud inimese toimetulekupiiriˮ arvu ja sõnaga „525 euroˮ.

§ 2.   Määrus jõustub 01.07.2022.

Ailar Lyra
Maardu Linnavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json