Teksti suurus:

Maardu Linnavolikogu 18.12.2018 määruse nr 37 „Riigieelarvest paljulapseliste ja vähekindlustatud perede noorte huvihariduse ja huvitegevuse toetuse andmise kord“ muutmine

Väljaandja:Maardu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2022
Avaldamismärge:RT IV, 28.06.2022, 70

Maardu Linnavolikogu 18.12.2018 määruse nr 37 „Riigieelarvest paljulapseliste ja vähekindlustatud perede noorte huvihariduse ja huvitegevuse toetuse andmise kord“ muutmine

Vastu võetud 21.06.2022 nr 19

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel ja arvestades noorsootöö seaduse § 15¹ kohaselt antava toetuse kasutamise põhimõtteid.

§ 1.   Maardu Linnavolikogu 18.12.2018 määruses nr 37 "Riigieelarvest paljulapseliste ja vähekindlustatud perede noorte huvihariduse ja huvitegevuse toetuse andmise kord" tehakse järgmine muudatus:


paragrahvi 2 punktis 4 asendatakse sõnad „kolmekordse riikliku toimetulekupiiriˮ arvu ja sõnaga „450 euro.ˮ.

§ 2.   Määrus jõustub 01.07.2022.

Ailar Lyra
Maardu Linnavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json