ElamumajandusEluruumid

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramiseks

Väljaandja:Maardu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2022
Avaldamismärge:RT IV, 28.06.2022, 88

Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramiseks

Vastu võetud 22.09.2020 nr 77
RT IV, 25.09.2020, 16
jõustumine 01.10.2020

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
21.06.2022RT IV, 28.06.2022, 6901.07.2022

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 133 lõigete 5 ja 6 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse eluasemekulude piirmäärad toimetulekutoetuse arvestamiseks Maardu linnas.

§ 2.   Toimetulekutoetuse arvestamise alused

  Toimetulekutoetuse arvestamisel võetakse arvesse elamuseaduse § 7 lõike 1 punkti 2 alusel kehtestatud eluruumi sotsiaalselt põhjendatud norm ja jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluruumi alalised kulud, kuid mitte üle käesoleva määruse § 3 sätestatud piirmäärade.

§ 3.   Eluruumide alaliste kulude piirmäärad

  Toimetulekutoetuse määramisel on jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluruumi alaliste kulude piirmäärad järgmised:
  1) üle 33 m2 üldpinnaga eluruumi üür kuni 8 eurot eluruumi ruutmeetri kohta kuus;
  11) üle 33 m2 üldpinnaga eluaseme soetamiseks võetud laenu tagasimakse kuni 8 eurot eluruumi ruutmeetri kohta kuus;
[RT IV, 28.06.2022, 69 - jõust. 01.07.2022]
  2) kuni 33 m2 üldpinnaga eluruumi üür kuni 9 eurot eluruumi ruutmeetri kohta kuus;
  21) kuni 33 m2 üldpinnaga eluaseme soetamiseks võetud laenu tagasimakse kuni 9 eurot eluruumi ruutmeetri kohta kuus;
[RT IV, 28.06.2022, 69 - jõust. 01.07.2022]
  3) korterelamu haldamise kulu, sealhulgas remondiga seotud kulu kuni 2,50 eurot eluruumi ruutmeetri kohta kuus;
  4) korteri renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse kuni 2 eurot ühe eluruumi ruutmeetri kohta kuus;
  5) kütteks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus olenemata kütmisviisist (kaugküte, väikekatlad, ahi, pliit) ja kütuseliigist (puit, elekter, vedelkütus, gaas) kuni 3 eurot ühe m2 kohta kuus;
  6) veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste maksumus kuni 20 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ning kuni 14 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus;
  7) soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus kuni 20 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ning kuni 12 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus;
  8) elektrienergia tarbimisega seotud kulu kuni 30 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ning kuni 17 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus;
  9) tarbitud majapidamisgaasi maksumus kuni 12 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ning kuni 8 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus;
  10) maamaksukulud kuni 0,13 eurot iga ühe m2 kohta kuus;
  11) hoonekindlustuse kulu kuni 0,13 eurot iga ühe m2 kohta kuus;
  12) olmejäätmete veotasu kuni 5,20 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ning kuni 3,20 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus.

§ 4.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud.].

  (2) Määrus jõustub 01.10.2020.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json