Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Haljala valla 2022. aasta esimene lisaeelarve

Haljala valla 2022. aasta esimene lisaeelarve - sisukord
  Väljaandja:Haljala Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2022
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2022
  Avaldamismärge:RT IV, 28.06.2022, 102

  Haljala valla 2022. aasta esimene lisaeelarve

  Vastu võetud 21.06.2022 nr 20

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõigete 1 ja 3 ja Haljala Vallavolikogu 16.01.2018 määruse nr 6 „Haljala valla finantsjuhtimise kord“ § 6 lõike 1 alusel.

  § 1.   Võtta vastu Haljala valla 2022. aasta esimene lisaeelarve (lisatud).

  § 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

  Annes Naan
  volikogu esimees

  Lisa 1 Haljala valla 2022. aasta esimene lisaeelarve

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json