Teksti suurus:

Elva Vallavalitsuse 09.01.2018 määruse nr 2 „Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine“ muutmine

Väljaandja:Elva Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2022
Avaldamismärge:RT IV, 28.06.2022, 103

Elva Vallavalitsuse 09.01.2018 määruse nr 2 „Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine“ muutmine

Vastu võetud 21.06.2022 nr 6

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2, sotsiaalhoolekande seaduse § 133 lg 6 ja Elva Vallavolikogu 18.12.2017 määruse nr 6 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Elva vallas” § 104 lg 3 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Muuta Elva Vallavalitsuse 09.01.2018 määrust nr 2 "Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine" järgmiselt:
  1) lisada määruse § 2 punkt 12 järgmises sõnastuses „eluaseme soetamiseks võetud laenu tagasimakse, mis sisaldab ka laenu intressi ja kohustusliku eluasemekindlustuse makset kuni 8 eurot ühe ruutmeetri eest kuus“.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juulil 2022. a.

Priit Värv
vallavanem

Salle Ritso
vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json