Teksti suurus:

Keila Linnavolikogu 31. märtsi 2009. a määruse nr 3 „Volikogu liikmetele volikogu tööst osavõtu eest tasu ja volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest hüvitise suuruse ja maksmise korra kehtestamine“ muutmine

Väljaandja:Keila Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2022
Avaldamismärge:RT IV, 28.06.2022, 109

Keila Linnavolikogu 31. märtsi 2009. a määruse nr 3 „Volikogu liikmetele volikogu tööst osavõtu eest tasu ja volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest hüvitise suuruse ja maksmise korra kehtestamine“ muutmine

Vastu võetud 21.06.2022 nr 12
jõustumine 01.07.2022

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 17 lõike 3 ja § 22 lõike 1 punkti 22 alusel.

§ 1.   Keila Linnavolikogu 31.03.2009 määruses nr 3 „Volikogu liikmetele volikogu tööst osavõtu eest tasu ja volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest hüvitise suuruse ja maksmise korra kehtestamine“ § 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:<„§ 2. Tasu suurus
(1) Keila Linnavolikogu ja komisjonide tööst osavõtu eest makstakse linnavolikogu liikmetele ja linnavolikogu alatiste komisjonide liikmetele, kes ei ole volikogu liikmed, tasu järgmiselt:
1) linnavolikogu esimees: 1320 eurot kalendrikuus (ei lisandu linnavolikogu liikme, komisjoni esimehe ega aseesimehe tasu);
2) linnavolikogu aseesimees: 660 eurot kalendrikuus (ei lisandu linnavolikogu liikme, komisjoni esimehe ega aseesimehe tasu);3) linnavolikogu alatise komisjoni esimees: 220 eurot kalendrikuus (komisjoni koosolekute toimumise kuudel lisaks linnavolikogu liikme tasule);
4) linnavolikogu alatise komisjoni aseesimees: 110 eurot kalendrikuus (komisjoni koosolekute toimumise kuudel lisaks linnavolikogu liikme tasule);
5) linnavolikogu liige: 440 eurot kalendrikuus (linnavolikogu istungist osavõtu korral);
6) linnavolikogu alatise komisjoni liige, kes ei ole linnavolikogu liige: 44 eurot kalendrikuus (komisjoni koosolekust osavõtu korral)“.

§ 2.   Määrus jõustub 1. juulil 2022

Jaan Murdla
Volikogu aseesimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json