HaridusHuviharidus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Huvikooli direktori kvalifikatsiooninõuete kinnitamine

Väljaandja:Lääneranna Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 28.06.2022, 117

Huvikooli direktori kvalifikatsiooninõuete kinnitamine

Vastu võetud 22.06.2022 nr 5

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 3, huvikooli seaduse § 15 lõike 1 ja Lääneranna Vallavolikogu 14. detsembri 2017 määruse nr 7 „Otsustusõiguse ja ülesannete täitmise delegeerimine“ § 2 lõike 2 punkti 1 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Lääneranna valla munitsipaalhuvikoolide (edaspidi huvikool) direktorite kvalifikatsiooninõuded.

§ 2.   Huvikooli direktori kvalifikatsiooninõuded

  Huvikooli direktori kvalifikatsiooninõuded on järgmised:
  1) magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon ning juhtimiskompetentsid;
  2) käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud juhtimiskompetentse hinnatakse järgmistes valdkondades: organisatsiooni arengu juhtimine, õpikeskkonna kujundamine, personalijuhtimine, ressursside juhtimine ja enesejuhtimine.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Ene Täht
vallavanem

Cariina Pähk
vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json