HaridusKool

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Rõuge Põhikooli arengukava 2022–2026

Väljaandja:Rõuge Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2026
Avaldamismärge:RT IV, 28.06.2022, 118

Rõuge Põhikooli arengukava 2022–2026

Vastu võetud 21.06.2022 nr 10

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 67 lõike 2, Rõuge Vallavolikogu 17.04.2018 määruse nr 10 „Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise kord“ § 5 lõike 4 ning Rõuge Vallavolikogu 20.11.2018 määruse nr 36 „Rõuge Põhikooli põhimäärus“ § 9 lõike 3 alusel.

§ 1.   Rõuge Põhikooli arengukava 2022–2026 vastuvõtmine

  Võtta vastu Rõuge Põhikooli arengukava 2022–2026 vastavalt määruse lisale.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avalikustamist.

Mati Kuklane
volikogu esimees

Lisa Kooli arengukava 2022-2026

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json