Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavara valitsemine

Rahandus ja eelarveMaksud

Teksti suurus:

Värska Vallavalitsuse teenustasude kinnitamine

Värska Vallavalitsuse teenustasude kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Värska Vallavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:31.07.2015
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 28.07.2015, 4

  Värska Vallavalitsuse teenustasude kinnitamine

  Vastu võetud 20.07.2015 nr 2

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 3 alusel

  § 1.   Kinnitada Värska Vallavalitsuse poolt osutatavate teenuste eest võetavad teenustasud järgmiselt:

    (1) Kaeveloa väljastamise eest tasutakse teenustasu 32,00 eurot.

    (2) Maadega seoses väljastatavad tõendid 2,00 eurot.

    (3) Muud tõendid ja õiendid 1,00 euro.

    (4) Kauplemiseks Värska turuplatsil aadressiga Järvesuu tn 4, Värska valla haldusterritooriumil toimuvatel üritustel, Värska Kultuurikeskuses ja selle filiaalides väljastatakse kauplejatele:
    1) ühekordseid ostu-müügipileteid, kauplemiseks ühel päeval, mille maksumus on 2,00 eurot;
    2) hooajalisi ostu-müügipileteid kestvusega kuni 6 kuud alates ostu-müügipileti väljastamise kuupäevast, mille eest tuleb tasuda 10,00 eurot;
    3) ostu-müügipileteid kestvusega kuni 12 kuud alates ostu-müügipileti väljastamise kuupäevast, mille eest tuleb tasuda 20,00 eurot;
    4) Värska valla elanikele kes kauplevad seente, marjade, aia- ja metsasaadustega ning käsitöökaupadega, on kauplemine tasuta.

    (5) Koopia tegemine ning printimine:
    1) vallavalitsuse allasutustele, külavanematele tasuta;
    2) teistele füüsilistele ja juriidilistele isikutele (üks leht) A4 mustvalge 0,10 eurot, värviline 0,20 eurot; A3 mustvalge 0,20 eurot, värviline 0,40 eurot.

    (6) Faksi saatmine:
    1) vallavalitsuse allasutustele, külavanematele tasuta;
    2) teistele füüsilistele ja juriidilistele isikutele (üks leht) 0,30 eurot.

    (7) Arhiivist dokumentide otsimine ja koopiate või õiendite väljastamine 3,00 eurot.

  § 2.   Tunnistada kehtetuks Värska Vallavalitsuse 05.01.2011 määrus nr 2 „Värska Vallavalitsuse teenustasude kinnitamine“.

  § 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

  Raul Kudre
  Vallavanem

  Kaire Lepaste
  Vallasekretäri abi vallasekretäri ülesannetes

  /otsingu_soovitused.json