Teksti suurus:

Mõisaküla linna ametiasutuse palgajuhendi muutmine

Väljaandja:Mõisaküla Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:31.07.2016
Avaldamismärge:RT IV, 28.07.2016, 1

Mõisaküla linna ametiasutuse palgajuhendi muutmine

Vastu võetud 21.07.2016 nr 8

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lõike 1 punkti 36 ning „Avaliku teenistuse seaduse“ § 63 lõike 2 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Mõisaküla Linnavolikogu 27. märtsi 2013. a määruses nr 4 „Mõisaküla linna ametiasutuse palgajuhend“ § 5 lõiget 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(3) Põhipalga – ja töötasumäärad täistööaja korral on:
  1) linnasekretär 1004 eurot;
  2) pearaamatupidaja 929 eurot;
  3) sotsiaal- ja noorsootöö spetsialist 855 eurot;
  4) arendusspetsialist 820 eurot;
  5) lastekaitsespetsialist 657 eurot;
  6) sekretär-asjaajaja 657 eurot;
  7) majahoidja 430 eurot.“.

§ 2.   Määruse rakendamine ja jõustumine

  (1) Määrust rakendatakse 01. augustist 2016.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Jorma Õigus
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json