Transport ja liiklusÜhistransport

Teksti suurus:

Sõidupiletihinna kehtestamine

Väljaandja:Kiviõli Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:16.06.2018
Avaldamismärge:RT IV, 28.08.2012, 17

Sõidupiletihinna kehtestamine

Vastu võetud 26.06.2008 nr 44
jõustumine 04.07.2008

Määrus kehtestatakse ühistranspordiseaduse § 5 lõike 1 punkti 9, § 24 lõike 2 punkti 4, § 25, § 29 lõike 1 punkti 1 ja § 29 lõike 3 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Kiviõli linnasisese avaliku bussiliiniveo hinnad ja sõidusoodustused.

§ 2.  Sõidupileti hind

 (1) Kehtestada linnasisese avaliku bussiliiniveo ühekordse sõidupileti hinnaks 0,45 EUR.

 (2) Kehtestada bussiliinil Kiviõli-Lüganuse kalmistu sõidupileti hinnaks 0,50 EUR.
MUUDETUD Kiviõli Linnavolikogu 29.06.2010 määrus nr 17

§ 3.  Sõidusoodustused

 (1) Tulenevalt ühistranspordiseaduse § 27 lõike 1 punktidest 1 ja 2 on riigisisesel bussiliinil õigus tasuta sõita eelkooliealistel lastel, puuetega lastel, sügava puudega 16-aastastel ja vanematel isikutel ning sügava või raske nägemispuudega isikul ja tema saatjal.

 (2) Kehtestada §-s 2 nimetatud bussiliinidel sõidusoodustusena sügava puudega isiku saatjale, puudega lapse saatjale, raske puudega isikule, pensionärile ühekordse sõidupileti hinnaks 0,25 EUR.
MUUDETUD Kiviõli Linnavolikogu 29.06.2010 määrus nr 17

 (3) Kehtestada, et üle 70 aasta vanusel isikul on õigus sõita §-s 2 nimetatud bussiliinidel tasuta.

 (4) Kehtestada, et kooliõpilastel on linnasisesel avalikul bussiliinil õigus tasuta sõita kooli ja koolist koju.

 (5) Sõidusoodustusi võimaldatakse käesoleva paragrahvi lõigetes 2, 3 ja 4 nimetatud isikutele, kes on Kiviõli linna elanikud sõidusoodustuse õigust tõendava dokumendi esitamisel.

§ 4.  Määrus jõustub 4. juulil 2008. a.