HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Osalustasu ja tasu õppevahendite kulude katmiseks kehtestamine Kiviõli linna lasteaias Kannike

Osalustasu ja tasu õppevahendite kulude katmiseks kehtestamine Kiviõli linna lasteaias Kannike - sisukord
Väljaandja:Kiviõli Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.05.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
Avaldamismärge:RT IV, 28.08.2012, 23

Osalustasu ja tasu õppevahendite kulude katmiseks kehtestamine Kiviõli linna lasteaias Kannike

Vastu võetud 26.04.2012 nr 49

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõike 1, lõike 3 ja lõike 4 alusel.

§ 1.  Lapsevanema osalustasu

 (1) Kehtestada Kiviõli linna lasteaias Kannike (edaspidi lasteaed) lapsevanema osalustasu ühe lapse kohta 10 eurot kuus.

 (2) Osalustasu ei maksta juuli kuus.

 (3) Osalustasust on vabastatud eelkooliealised lapsed, kes käivad lasteaia ettevalmistusrühmas.

§ 2.  Õppevahendite tasu

 (1) Kehtestada Kiviõli linna lasteaias Kannike tasu õppevahendite kulude katmiseks ühe lapse kohta kuus:
 1) sõimerühmas – 3 eurot;
 2) aiarühmas – 4 eurot.

 (2) Tasu õppevahendite kulude katteks ei võeta juuni, juuli ja augusti kuus.

§ 3.  Kiviõli Linnavolikogu 27.11.2003. a määrus nr 13 „Osalustasu ja tasu õppekulude katmiseks kehtestamine Kiviõli linna lasteaias Kannike” tunnistatakse kehtetuks.

§ 4.  Määrust rakendatakse 1. juunist 2012. a.

§ 5.  Määrus jõustub 7. mail 2012. a.

Eldur Lainjärv
Volikogu esimees