ElamumajandusSoojamajandus

Teksti suurus:

Kiviõli linna kaugküttepiirkonna piiride, võrguga liitumise ja võrgust eraldumise tingimuste ja korra, kaugkütte üldiste kvaliteedinõuete, soojuse piirhinna kooskõlastamise korra, soojusettevõtja arenduskohustuse ning elanikkonnaga kasutatud soojusenergia arvestamise korra vastuvõtmine

Väljaandja:Kiviõli Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 28.08.2012, 36

Kiviõli linna kaugküttepiirkonna piiride, võrguga liitumise ja võrgust eraldumise tingimuste ja korra, kaugkütte üldiste kvaliteedinõuete, soojuse piirhinna kooskõlastamise korra, soojusettevõtja arenduskohustuse ning elanikkonnaga kasutatud soojusenergia arvestamise korra vastuvõtmine

Vastu võetud 17.06.2004 nr 18

Lähtudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 37, kaugkütteseaduse § 5,
Kiviõli Linnavolikogu

m ä ä r a b:


1. Võtta vastu Kiviõli linna kaugküttepiirkonna piirid, võrguga liitumise ja võrgust eraldumise tingimused ja kord, kaugkütte üldised kvaliteedinõuded, soojuse piirhinna kooskõlastamise kord, soojusettevõtja arenduskohustus ning elanikkonnaga kasutatud soojusenergia arvestamise kord (vastavalt lisale).

2. Tunnistada kehtetuks Kiviõli Linnavolikogu 20.12.2001. a määrus nr 31 „Kiviõli linna soojusenergia tarbimise eeskiri”.

3. Käesolev määrus jõustub 1. juulil 2004. a.

Rein Kaaret
Volikogu esimees

Lisa 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json