Teksti suurus:

Narva Linnavolikogu määruste muutmine seoses Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti tegevuse lõpetamisega ning Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti koosseisus linnavara osakonna moodustamisega

Väljaandja:Narva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:31.08.2013
Avaldamismärge:RT IV, 28.08.2013, 1

Narva Linnavolikogu määruste muutmine seoses Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti tegevuse lõpetamisega ning Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti koosseisus linnavara osakonna moodustamisega

Vastu võetud 22.08.2013 nr 21

Määrus kehtestatakse vastavalt haldusmenetluse seaduse § 64 lõikele 1 ja § 68 lõikele 2.

§ 1.   Muuta Narva Linnavolikogu 23.12.2004 määrust nr 61/47 „Narva linna omandis olevate eluruumide valdamise, kasutamise ja käsutamise kord“ alljärgnevalt: asendada punktides 5, 18, 19, 59 ja 112 sõnad „Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet“ ning „Linnavara- ja majandusamet“ sõnadega „Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet“ vastavas käändes.

§ 2.   Muuta Narva Linnavolikogu 15.05.2008 määrust nr 30 „Aiandusühistute toetamise kord“ alljärgnevalt: asendada paragrahvi 7 punktis 1 sõnad „Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet“ sõnadega „Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet“ vastavas käändes.

§ 3.   Muuta Narva Linnavolikogu 26.04.2007 määrust nr 15 „Projekti “Kodulinn kaunimaks” raames korteriühistute toetamise kord“ alljärgnevalt:

  (1) Asendada paragrahvi 9 punktis 9 sõnad „Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet“ sõnadega „Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet“ vastavas käändes.

  (2) Asendada lisas 5 sõnad „Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet“ sõnadega „Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet“ vastavas käändes.

§ 4.   Muuta Narva Linnavolikogu 06.05.2010 määrust nr 19 „Narva linnavararegistri pidamise kord“ alljärgnevalt: asendada paragrahvis 6 sõnad „Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet“ sõnadega „Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet“ vastavas käändes.

§ 5.   Muuta Narva Linnavolikogu 27.01.1999.a. määrust nr 80/39 ""Peremeheta ehitise hõivamise kord Narva linnas" kinnitamine." alljärgnevalt:
Asendada punktides 8, 9 ja 11 sõnad „Linnavara- ja Majandusamet“ sõnadega „Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet“ vastavas käändes.

§ 6.   Muuta Narva Linnavolikogu 16.01.2003 määrust nr 1/7 „Pärandi vastuvõtmise kord“ alljärgnevalt: asendada punktides 1.3, 4.1. ja 5.2 sõnad „Linnavara- ja Majandusamet“ sõnadega „Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet“ vastavas käändes.

§ 7.   Määrus jõustub seadusega ettenähtud korras.

Larissa Olenina
Linnavolikogu aseesimees

/otsingu_soovitused.json