ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Haljala valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015-2027

Haljala valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015-2027 - sisukord
  Väljaandja:Haljala Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:31.08.2015
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2027
  Avaldamismärge:RT IV, 28.08.2015, 5

  Haljala valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015-2027

  Vastu võetud 18.08.2015 nr 42

  Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1, § 22 lg 1 p 37, ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 4 lg 1 ja lg 2 ning haldusmenetlus seaduse § 46 alusel

  § 1.   Kinnitada OÜ Alkarnel poolt koostatud Haljala valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015-2027 vastavalt lisale.

  § 2.   Tunnistada kehtetuks Haljala Vallavolikogu 2007 aasta 16. oktoobri määrus nr 36 "Haljala valla ühisveevärgi ja-kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2007-2019".

  § 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Margus Punane
  Volikogu esimees

  Lisa Haljala valla ÜVKA kava 2015-2027

  Joonis 1 Hljala aleviku ÜVK üldskeem

  Joonis 2 Essu küla ÜVK üldskeem

  Joonis 3 Aaspere küla keskuse ÜVK üldskeem

  Joonis 4 Aaspere endise kooli piirkonna ÜVK üldskeem

  /otsingu_soovitused.json