Kultuur ja sportSport

Teksti suurus:

Rae valla Spordikeskuse kodukorra kinnitamine

Rae valla Spordikeskuse kodukorra kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Rae Vallavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:31.08.2018
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:05.07.2019
  Avaldamismärge:RT IV, 28.08.2018, 2

  Rae valla Spordikeskuse kodukorra kinnitamine

  Vastu võetud 14.08.2018 nr 18

  Lähtudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõikest 3, Rae valla Spordikeskuse põhimääruse § 9 lõikest 3 ja Rae valla Spordikeskuse direktori Jana Maria Kallase (Kallas) ettepanekust, Rae Vallavalitsus määrab:

  § 1.   Kinnitada Rae valla Spordikeskuse kodukord vastavalt käesoleva määruse Lisa 1-le.

  § 2.   Tunnistada kehtetuks Rae Vallavalitsuse 25. aprilli 2017 määrus nr 3 „Rae valla Spordikeskuse Jüri, Järveküla, Lagedi, Peetri ja Vaida spordihoonete kodukordade kinnitamine“.

  § 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval peale avalikustamist Riigi Teatajas.

  Mart Võrklaev
  vallavanem

  Helle Sipelgas
  jurist vallasekretäri ülesannetes

  Lisa Lisa 1

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json