Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Alutaguse valla 2018. aasta II lisaeelarve

Alutaguse valla 2018. aasta II lisaeelarve - sisukord
  Väljaandja:Alutaguse Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:31.08.2018
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
  Avaldamismärge:RT IV, 28.08.2018, 34

  Alutaguse valla 2018. aasta II lisaeelarve

  Vastu võetud 23.08.2018 nr 64

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõike 3, Alutaguse Vallavolikogu 25.01.2018. a määruse nr 20 „Alutaguse valla finantsjuhtimise kord“ § 3 lõigete 3 ja 9 ning § 14 lõike 8 alusel.

  § 1.   Alutaguse valla 2018. aasta II lisaeelarve võetakse vastu vastavalt määruse lisale 1.

  § 2.   Lisaeelarvele on lisatud seletuskiri, mis on lisaeelarve lahutamatu lisa 2.

  § 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Raivo Raap
  Volikogu esimees

  Lisa 1 Alutaguse valla 2018. aasta II lisaeelarve

  Lisa 2 Seletuskiri lisaeelarve juurde

  /otsingu_soovitused.json