Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Rae valla 2018. aasta kolmas lisaeelarve

Rae valla 2018. aasta kolmas lisaeelarve - sisukord
  Väljaandja:Rae Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:31.08.2018
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
  Avaldamismärge:RT IV, 28.08.2018, 38

  Rae valla 2018. aasta kolmas lisaeelarve

  Vastu võetud 21.08.2018 nr 19

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26, Rae valla põhimääruse § 74 ning Rae Vallavalitsuse ettepaneku alusel.

  § 1.  Rae valla 2018. aasta kolmanda lisaeelarve kinnitamine

   (1) Vähendada 2018. aasta eelarve põhitegevuse kulusid 100 000 eurot.

   (2) Suurendada 2018. aasta eelarve investeerimistegevuse kulusid 100 000 eurot.

   (3) Punktides 1 – 2 loetletud eelarve muudatuste detailne sisu on esitatud käesoleva määruse lisas 1.

  § 2.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Laine Randjärv
  Rae Vallavolikogu esimees

  Lisa Lisa 1

  /otsingu_soovitused.json