Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Noorsootöö ja lastekaitse

Teksti suurus:

Lüganuse noortevaldkonna arengukava 2018-2025 vastuvõtmine

Lüganuse noortevaldkonna arengukava 2018-2025 vastuvõtmine - sisukord
  Väljaandja:Lüganuse Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:31.08.2018
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2025
  Avaldamismärge:RT IV, 28.08.2018, 45

  Lüganuse noortevaldkonna arengukava 2018-2025 vastuvõtmine

  Vastu võetud 22.08.2018 nr 26

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7 ja § 37 lõike 3 punkti 2 ning Lüganuse valla põhimääruse § 44 lõike 9 alusel.

  § 1.   Võtta vastu Lüganuse noortevaldkonna arengukava aastateks 2018 - 2025 (lisa).

  § 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Risto Lindeberg
  vallavolikogu esimees

  Lisa  Lüganuse noortevaldkonna arengukava 2018-2025

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json