Teksti suurus:

Määruse kehtetuks tunnistamine

Väljaandja:Mulgi Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:31.08.2021
Avaldamismärge:RT IV, 28.08.2021, 3

Määruse kehtetuks tunnistamine

Vastu võetud 24.08.2021 nr 3

Määrus kehtestatakse haldusmenetluse seaduse § 93 lõike 1 alusel.

§ 1.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Mulgi Vallavalitsuse 14.01.2019 määrus nr 1 „Mulgi valla valimiskomisjoni asukoha määramine“.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Imre Jugomäe
Vallavanem

Milja Janson
Vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json