Teksti suurus:

Halinga valla arengukava aastani 2018 vastuvõtmine

Halinga valla arengukava aastani 2018 vastuvõtmine - sisukord
  Väljaandja:Halinga Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2013
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:01.02.2013
  Avaldamismärge:RT IV, 28.09.2012, 23

  Halinga valla arengukava aastani 2018 vastuvõtmine

  Vastu võetud 26.09.2012 nr 14

  Määrus antakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lõike 1 punkti 7 ning § 37 lõigete 2 ja 7, „Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse“ § 20 lõike 1 ning Halinga Vallavalitsuse 13. märtsi 2012. a määruse nr 5 “Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise kord” § 4 lõike 8 ja § 5 lõike 1 alusel.

  § 1.  Võtta vastu Halinga valla arengukava aastani 2018 (lisatud).

  § 2.  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2013. a.

  Raul Peetson
  Volikogu esimees

  Lisa Halinga valla arengukava aastani 2018