Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Linna ja valla valitsemineDelegeerimine

Teksti suurus:

Jäätmeseadusest tulenevate õiguste ja kohustuste delegeerimine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Jäätmeseadusest tulenevate õiguste ja kohustuste delegeerimine - sisukord
Väljaandja:Halinga Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.10.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2019
Avaldamismärge:RT IV, 28.09.2012, 24

Jäätmeseadusest tulenevate õiguste ja kohustuste delegeerimine

Vastu võetud 26.09.2012 nr 15

Määrus antakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lõike 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega delegeeritakse Halinga Vallavalitsusele jäätmeseadusest tulenevad järgmised õigused ja kohustused:
  1) jäätmehoolduse arendamise korraldamine valla haldusterritooriumil jäätmeseaduse § 12 lõike 2 alusel;
  2) jäätmete sortimise, sh liigiti kogumise korraldamine jäätmeseaduse § 31 lõike 1 ja lõike 3 alusel;
  3) jäätmekava nõudmise õigus jäätmeseaduse § 44 lõike 3 ja 4 alusel;
  4) jäätmekava koostamise käigus kogutud teabe säilitamine jäätmeseaduse § 44 lõike 5 alusel;
  5) jäätmekava eelnõu väljapaneku ja avaliku koosoleku korraldamine jäätmeseaduse § 56 lõike 1 alusel;
  6) ohtlike jäätmete käitluse korraldamine jäätmeseaduse § 65 lõike 2 alusel;
  7) korraldatud jäätmeveo korraldamine jäätmeseaduse § 66 lõike 1 alusel;
  8) jäätmevedaja leidmiseks konkursi korraldamine jäätmeseaduse § 67 lõike1 alusel;
  9) jäätmevaldajate informeerimine jäätmeseaduse § 69 lõike 11 alusel;
  10) jäätmevaldaja erandkorras jäätmeveost vabastamine ja kontrolli teostamine jäätmeseaduse § 69 lõike 4 ja 42 alusel;
  11) korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmete taaskasutamise ja kõrvaldamise korraldamine jäätmeseaduse § 70 alusel;
  12) jäätmeseaduse nõuete täitmise üle järelevalve teostamine jäätmeseaduse § 119 lg 1 alusel;
  13) jäätmete ning nendest põhjustatud saaste likvideerimise korraldamine ja sellega seotud kulude kandmine jäätmeseaduse § 128 lõike 4 alusel.

§ 2.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Halinga Vallavolikogu 16. veebruari 2005 määrus nr 5 „Jäätmeseadusest tulenevate õiguste ja kohustuste delegeerimine“ (KO 2004, 64, 628).

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Raul Peetson
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json