Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Järvakandi Vallavalitsuse teenistujate koosseis ja palgamäärad

Väljaandja:Järvakandi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:01.06.2018
Avaldamismärge:RT IV, 28.09.2012, 36

Järvakandi Vallavalitsuse teenistujate koosseis ja palgamäärad

Vastu võetud 26.03.2008 nr 4
jõustumine 01.04.2008

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
24.11.201001.01.2011

Määrus kehtestatakse avaliku teenistuse seaduse paragrahvi 11 lõike 1 ja paragrahvi 46 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seadus e paragrahvi 22 lõike 1 punktide 19 ning 36 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kinnitatakse Järvakandi Vallavalitsuse, kui ametiasutuse teenistujate koosseis ja palgamäärad.

§ 2.   Teenistujate ametikohad

  (1) Teenistujate ametikohad on tulenevalt avaliku teenistuse seadusest jagatud ametnikeks ja abiteenistujateks järgmiselt:
  1) ametnik on ametiasutuse koosseisus ettenähtud ametikohale nimetatud või valitud isik;
  2) abiteenistuja on ametiasutuse koosseisus ettenähtud abiteenistuskohale töölepingu alusel võetud tehniline töötaja.

  (2) Ametnike ametikohad on jaotatud ametinimetuste alusel põhigruppidesse:
  1) juhid;
  2) nõunikud;
  3) vanemametnikud;
  4) nooremametnikud.

  (3) Järvakandi Vallavalitsuses on alates 01. aprillist 2008. a järgmised ametikohad:
  1) juhid - vallavanem, abivallavanem, vallasekretär, finantsjuht;
  2) nõunikud – sotsiaalnõunik, majandusnõunik, ehitusnõunik;
  3) vanemametnikud – raamatupidaja–ökonomist, sekretär-registripidaja, korrakaitseametnik;
  4) abiteenistujad – IT spetsialist (0,5 kohta), koristaja (0,75 kohta).

§ 3.   Palgamäärad
[ - jõust. 01.01.2011]

  Järvakandi Vallavalitsuse ametnike ja abiteenistujate kuupalgamäärad on järgmised:
  1) juhid 830,85 – 1597,79 eurot;
  2) nõunikud 639,12 – 1150,41 eurot;
  3) vanemametnikud 575,20 – 1022,59 eurot;
  4) nooremametnikud 383,47 – 894,76 eurot;
  5) abiteenistujad Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast kuni 383,47 eurot.

§ 4.   Palgatingimused ja lisatasud

  (1) Vallavanema ametipalga kinnitab vallavolikogu, vallavalitsuse ametnike ja teenistujate ametipalgad kinnitab vallavanem käskkirjaga, lähtudes kuupalgamääradest ja palgafondi suurusest, töötaja tööpanusest, töömahust, tööalastest oskustest ja haridusest.

  (2) Kinnitatud palgafondi piires on lubatud maksta ühekordseid lisatasusid, toetusi, preemiaid vallavalitsuse ametnikele ja abiteenistujatele vallavanema käskkirja alusel.

  (3) Ühekordseid toetusi, lisatasusid ja preemiaid, mida makstakse teenistujatele ühesugustel alustel, makstakse vallavalitsuse korralduse alusel ka vallavanemale.

  (4) Lisatasude alla kuuluvad:
  1) lisatasud täiendavate tööülesannete täitmise ja nõutavast tulemuslikuma töö eest;
  2) ühekordsed erieesmärgilised toetused ja preemiad.

  (5) Täiendavateks tööülesanneteks loetakse vallavanema poolt töötajale antud, kuid ametijuhendis fikseerimata töökohustusi ja ülesandeid.

  (6) Nõutavast tulemuslikuma töö eest lisatasu määramise aluseks on teadmiste, oskuste ja töötulemuste hindamine vallavanema poolt.

  (7) Nõutavast tulemuslikuma töö ja täiendavate tööülesannete täitmise eest kokku on teenistujale lisatasu maksmise määraks kuus kuni 50% tema ametipalgast.

§ 5.   Rakendussätted

  (1) Määrus jõustub 01. aprillil 2008. a.

  (2) Määruse paragrahvi 3 rakendatakse 01. jaanuarist 2008. a.

  (3) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

/otsingu_soovitused.json