ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava kehtestamine aastateks 2010-2025

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava kehtestamine aastateks 2010-2025 - sisukord
Väljaandja:Järvakandi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.08.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2025
Avaldamismärge:RT IV, 28.09.2012, 43

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava kehtestamine aastateks 2010-2025

Vastu võetud 30.06.2010 nr 10

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahv 6 lõike 1 ning ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni seaduse paragrahv 4 lõike 1 ja 11 alusel.

§ 1.  Kava kehtestamine

  Kehtestada „Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 2010-2025“ vastavalt lisale.

§ 2.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub peale Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava kooskõlastamist Keskkonnaameti ja Terviseametiga.

Katrin Kuum
Volikogu aseesimees

Lisa Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava