Teksti suurus:

Viimsi Vallavalitsuse 26.01.2016 määruse nr 2 „Viimsi Vallavalitsuse nimekomisjoni põhimäärus“ muutmine

Väljaandja:Viimsi Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.10.2016
Avaldamismärge:RT IV, 28.09.2016, 2

Viimsi Vallavalitsuse 26.01.2016 määruse nr 2 „Viimsi Vallavalitsuse nimekomisjoni põhimäärus“ muutmine

Vastu võetud 20.09.2016 nr 17

Määrus kehtestatakse Viimsi valla põhimääruse § 48 lõigete 2 ja 3 ning Viimsi Vallavolikogu 15.12.2015 määruse nr 25 „Viimsi valla kohanimede määramise kord“ § 2 lõike 4 alusel.

§ 1.   Viimsi Vallavalitsuse 26. jaanuari 2016 määruses nr 2 „Viimsi Vallavalitsuse nimekomisjoni põhimäärus“ tehakse järgmine muudatus:


1) paragrahvi 2 lõikes 3 asendatakse sõnad „kommunaalameti juhataja“ sõnadega „geodeesia- ja geoinfo peaspetsialist“.

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas.

Alvar Ild
vallavanem

Kristi Tomingas
vallasekretär

/otsingu_soovitused.json