Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Teksti suurus:

Rae valla arengukava muutmine ja vastuvõtmine

Rae valla arengukava muutmine ja vastuvõtmine - sisukord
  Väljaandja:Rae Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.10.2016
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:26.11.2020
  Avaldamismärge:RT IV, 28.09.2016, 32

  Rae valla arengukava muutmine ja vastuvõtmine

  Vastu võetud 20.09.2016 nr 58

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7 ja § 37² ning Rae Vallavolikogu 16.02.2016 otsuse nr 139 „Rae valla arengukava läbivaatamise ja muutmise algatamine“ alusel.

  § 1.   Rae valla arengukava muutmine

    Muuta kehtivat „Rae valla arengukava 2025“ ja kinnitada uues redaktsioonis „Rae valla arengukava aastateks 2016-2025“ (Lisa 1).

  § 2.   Rae valla arengukava avalikustamine

    „Rae valla arengukava aastateks 2016-2025“ terviktekst avalikustatakse vallakantseleis ja valla veebilehel.

  § 3.   Määruse kehtetuks tunnistamine

    Tunnistada kehtetuks Rae Vallavolikogu 14.06.2011 määrus nr 61 „Rae valla arengukava kinnitamine“.

  § 4.   Määruse jõustumine

    Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

  Agu Laius
  Rae vallavolikogu esimees

  Lisa 1 Rae valla arengukava 2016-2025

  Lisa 2 Hetkeolukorra analüüs

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json