Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Kiili valla arengukava ja eelarvestrateegia 2018-2021 kinnitamine

Kiili valla arengukava ja eelarvestrateegia 2018-2021 kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Kiili Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.10.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:20.10.2018
Avaldamismärge:RT IV, 28.09.2017, 22

Kiili valla arengukava ja eelarvestrateegia 2018-2021 kinnitamine

Vastu võetud 21.09.2017 nr 10

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7, § 37 lõigete 1 ja 2, § 37¹ lõige 1 ning § 37² lõigete 3, 4, 5, 6, 7 ja 8 alusel

§ 1.  Kinnitada Kiili valla arengukava ja eelarvestrateegia 2018-2021 (lisatud).

§ 2.  Rakendussätted

 (1) Tunnistada kehtetuks Kiili Vallavolikogu 15.09.2016 määrus nr 19 „Kiili valla arengukava ja eelarvestrateegia 2017-2020“.

 (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Mihkel Rebane
Volikogu esimees

Lisa Kiili valla arengukava ja eelarvestrateegia 2018-2021