Teksti suurus:

Muhu Vallavolikogu 18.12.2013.a määruse nr 3 „Muhu valla arengukava aastateks 2014-2020“ muutmine

Väljaandja:Muhu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.10.2017
Avaldamismärge:RT IV, 28.09.2017, 23

Muhu Vallavolikogu 18.12.2013.a määruse nr 3 „Muhu valla arengukava aastateks 2014-2020“ muutmine

Vastu võetud 20.09.2017 nr 70

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p. 7 ja § 37² lg 4 ja 7 alusel.

§ 1.   Pikendada Muhu Vallavolikogu 18.12.2013.a määrusega nr 3 „Muhu valla arengukava aastateks 2014-2020“ kinnitatud Muhu valla arengukava kehtivusaega kuni uue arengukava kinnitamiseni.

§ 2.   Tunnistada kehtetuks määruse lisa 2 senine sõnastus ja kinnitada Muhu valla arengukava Tegevuskava uues sõnastuses vastavalt käesoleva määruse Lisale 1.

§ 3.   Info arengukava muutmise kohta avaldada valla veebilehel www.muhu.ee seitsme tööpäeva jooksul peale muutmismääruse vastuvõtmist.

§ 4.   Määrus jõustub seaduses sätestatud korras.

Ain Saaremäel
volikogu esimees

Lisa Lisa1

/otsingu_soovitused.json