HaridusHuviharidus

Noorsootöö ja lastekaitse

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Räpina valla huvikoolide õppetasu soodustuse määra kehtestamine

Väljaandja:Räpina Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.10.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 28.09.2017, 26

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Räpina valla huvikoolide õppetasu soodustuse määra kehtestamine

Vastu võetud 27.08.2014 nr 22
RT IV, 04.09.2014, 5
jõustumine 07.09.2014

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
20.09.2017RT IV, 28.09.2017, 601.10.2017

Määrus kehtestatakse Räpina Vallavolikogu 26.03.2008 määruse nr 9 „Räpina Muusikakooli põhimäärus” § 14 lõike 2 ning Räpina Vallavolikogu 30.01.2008 määruse nr 3 „Räpina Spordikooli põhimäärus” § 10 lõike 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Räpina valla munitsipaalhuvikoolide Räpina Muusikakooli ja Räpina Spordikooli (edaspidi huvikoolid) lapsevanema, eestkostja või hooldaja (edaspidi vanem) poolt makstava õppetasu soodustuse määr.

§ 2.   Üldsätted

  (1) Õppetasu soodustuse taotlemine on vabatahtlik.

  (2) Õppetasu soodustust või vabastust on õigus taotleda vanemal, kes elab Pereregistri andmetel Räpina vallas ning kelle elukoha aadress ühtib lapse, kelle suhtes soodustust või vabastust taotletakse, elukoha aadressiga.

  (3) Õppetasu soodustust või vabastust saab taotleda ühe huvikooli ühe huviala osas õppuri kohta, kes on huvikooli õppurite nimekirjas, v.a Räpina Muusikakooli eelkool.

  (4) Õppetasu soodustuse taotlemise korra kehtestab Räpina Vallavalitsus.

§ 3.   Õppetasu soodustus

  Õppetasu soodustusele 50% ulatuses kehtestatud määrast on õigus:
  1) pere teisel ja kolmandal Räpina valla huvikoolis õppival õppuril;
  2) õppuril, kes on perest, kus kasvab 3 või enam alla 20-aastast last;
  3) õppuril, kes õpib nii Räpina Muusikakoolis kui Räpina Spordikoolis.
[RT IV, 28.09.2017, 6 - jõust. 01.10.2017]

§ 4.   Õppetasust vabastamine

  Õppetasu soodustusele 100% on õigus õppuril, kes on toimetulekutoetust saavast perest, toimetulekutoetuse saamisele järgneval kuul.

§ 5.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

/otsingu_soovitused.json