Teksti suurus:

Rakvere valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava kinnitamine aastateks 2018-2030

Rakvere valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava kinnitamine aastateks 2018-2030 - sisukord
  Väljaandja:Rakvere Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.10.2018
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2030
  Avaldamismärge:RT IV, 28.09.2018, 12

  Rakvere valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava kinnitamine aastateks 2018-2030

  Vastu võetud 12.09.2018 nr 17

  Võttes aluseks Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõige 1 punkt 37 ning ühisveevärgi ja kanalisatsiooni seaduse § 4 lõike 11 ja 2.

  § 1.   Kinnitada Rakvere valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2018-2030 (lisatud).

  § 2.   Tunnistada kehtetuks Sõmeru Vallavolikogu 26.05.2016 määrusega nr 54 kinnitatud Sõmeru valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava ning Rakvere Vallavolikogu 30.09.2015 määrus nr 9 kinnitatud Rakvere valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015-2026.

  § 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

  Peep Vassiljev
  Volikogu esimees

  Lisa Rakvere valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava koos lisadega on avaldatud valla veebilehel.

  /otsingu_soovitused.json