Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Teksti suurus:

Saku valla arengukava 2012–2025 kinnitamine

Saku valla arengukava 2012–2025 kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Saku Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.10.2018
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2025
  Avaldamismärge:RT IV, 28.09.2018, 61

  Saku valla arengukava 2012–2025 kinnitamine

  Vastu võetud 20.09.2018 nr 14
  jõustumine 01.10.2018

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7 alusel.

  § 1.  Võtta vastu Saku valla arengukava 2012–2025 uues redaktsioonis (lisatud).

  § 2.  Määrus jõustub 1. oktoobril 2018.

  Tiit Vahenõmm
  Vallavolikogu esimees

  Lisa Saku valla arengukava 2012-2025