Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Kambja valla 2018. aasta I lisaeelarve

Kambja valla 2018. aasta I lisaeelarve - sisukord
  Väljaandja:Kambja Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.10.2018
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
  Avaldamismärge:RT IV, 28.09.2018, 62

  Kambja valla 2018. aasta I lisaeelarve

  Vastu võetud 25.09.2018 nr 39

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõike 3 alusel.

  § 1.   Võtta vastu Kambja valla 2018. aasta I lisaeelarve kogumahus 237 235 eurot vastavalt lisale.

  § 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Heiki Sarapuu
  volikogu esimees

  Lisa Kambja valla 2018. aasta I lisaeelarve

  /otsingu_soovitused.json