Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Loksa linna 2018. aasta I lisaeelarve

Väljaandja:Loksa Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.10.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
Avaldamismärge:RT IV, 28.09.2018, 64

Loksa linna 2018. aasta I lisaeelarve

Vastu võetud 26.09.2018 nr 6

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lg 1, lg 3, Loksa Linnavolikogu 04.10.2012 määruse nr 11 „Loksa linna eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise kord“ § 7 ja Loksa Linnavolikogu 28.03.2018 määruse nr 3 „Loksa linna 2018. aasta eelarve“ alusel.

§ 1.   Loksa linna 2018. aasta I lisaeelarve

  Võtta vastu Loksa linna 2018. aasta I lisaeelarve vastavalt määruse lisale:
  1) põhitegevuse tulud kogumahus 115 358,80 eurot;
  2) põhitegevuse kulud kogumahus 102 542,85 eurot;
  3) investeerimistegevus summas -165 785,00 eurot;
  4) likviidsed varad suunatud eelarvesse -152 969,05 eurot.

§ 2.   Rakendussätted

  (1) Loksa Linnavalitsusel kinnitada alaeelarvete kulud majandusliku sisu järgi vastavalt klassifikaatorile.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Rein Heina
volikogu esimees

Lisa Loksa linna 2018.aasta I lisaeelarve

/otsingu_soovitused.json