Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Märjamaa valla eelarvestrateegia 2015-2018

Märjamaa valla eelarvestrateegia 2015-2018 - sisukord
Väljaandja:Märjamaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
Avaldamismärge:RT IV, 28.10.2014, 2

Märjamaa valla eelarvestrateegia 2015-2018

Vastu võetud 21.10.2014 nr 19

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 37 lg 1, § 371 ja § 372 lõigete 3 kuni 7 ning kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 20 lõigete 1 ja 3 alusel.

§ 1.  Eelarvestrateegia kinnitamine

  Kinnitatakse Märjamaa valla eelarvestrateegia aastateks 2015-2018 (lisatud määrusele).

§ 2.  Rakendussätted

 (1) Tunnistatakse kehtetuks Märjamaa Vallavolikogu 15.10.2013 määrus nr 124 „Märjamaa valla eelarvestrateegia 2014-2017“

 (2) Määrus jõustub 01. jaanuaril 2015.

Urmas Kristal
Volikogu esimees

Lisa Eelarvestrateegia 2015-2018 koos rahandusministeeriumile esitatavate vormidega