Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Rae valla 2015 - 2018. aastate eelarvestrateegia kinnitamine

Rae valla 2015 - 2018. aastate eelarvestrateegia kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Rae Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:31.10.2014
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
  Avaldamismärge:RT IV, 28.10.2014, 6

  Rae valla 2015 - 2018. aastate eelarvestrateegia kinnitamine

  Vastu võetud 21.10.2014 nr 14

  Lähtudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 37, Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 20 ja § 30 ning Rae valla põhimääruse § 67, Rae Vallavolikogu  määrab:

  § 1.  Kinnitada Rae valla eelarvestrateegia aastateks 2015—2018.

  § 2.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Agu Laius
  Vallavolikogu esimees

  Lisa 1 Rae valla eelarvestrateegia aatateks 2015—2018.

  Lisa 2 Eelarvestrateegia vorm

  /otsingu_soovitused.json