HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Munitsipaallasteasutuse Viimsi Lasteaiad arengukava aastateks 2014-2016 kinnitamine

Munitsipaallasteasutuse Viimsi Lasteaiad arengukava aastateks 2014-2016 kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Viimsi Vallavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.11.2014
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2016
  Avaldamismärge:RT IV, 28.10.2014, 14

  Munitsipaallasteasutuse Viimsi Lasteaiad arengukava aastateks 2014-2016 kinnitamine

  Vastu võetud 21.10.2014 nr 19
  jõustumine 01.11.2014

  Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 9¹ lõike 3, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 ja Viimsi Vallavolikogu 18.01.2011.a määruse nr 6 „Viimsi valla haridusasutuste arengukavade kinnitamise ja muutmise delegeerimine vallavalitsusele“ § 2 alusel.

  § 1.   Kinnitada Munitsipaallasteasutuste Viimsi Lasteaiad arengukava aastateks 2014-2016 vastavalt käesoleva määruse lisale.

  § 2.   Määrus jõustub 01.11.2014.a.

  Jan Trei
  vallavanem

  Kristi Tomingas
  vallasekretär

  Lisa Munitsipaallasteasutuse Viimsi Lasteaiad arengukava 2014-2016

  /otsingu_soovitused.json