Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Viljandi valla eelarvestrateegia aastateks 2017-2020 vastuvõtmine

Viljandi valla eelarvestrateegia aastateks 2017-2020 vastuvõtmine - sisukord
  Väljaandja:Viljandi Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:31.10.2016
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:08.10.2018
  Avaldamismärge:RT IV, 28.10.2016, 13

  Viljandi valla eelarvestrateegia aastateks 2017-2020 vastuvõtmine

  Vastu võetud 19.10.2016 nr 126

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 7, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 20 ning Viljandi Vallavolikogu 28.01.2015 määruse nr 63 "Viljandi valla finantsjuhtimise kord" § 3 ja § 4 alusel,

  § 1.   Vastu võtta Viljandi valla eelarvestrateegia aastateks 2017-2020 vastavalt lisale.

  § 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  § 3.   Tunnistada kehtetuks Viljandi Vallavolikogu 21.10.2015 määrus nr 91 "Viljandi valla eelarvestrateegia aastateks 2016-2019".

  Hellar Mutle
  vallavolikogu esimees

  Lisa 

  /otsingu_soovitused.json