Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Audru valla eelarvestrateegia aastateks 2018-2021 kinnitamine

Väljaandja:Audru Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2021
Avaldamismärge:RT IV, 28.10.2017, 12

Audru valla eelarvestrateegia aastateks 2018-2021 kinnitamine

Vastu võetud 12.10.2017 nr 25

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 371 lõike 1 ja § 372 lõigete 4 ja 7, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 20 ja Audru Vallavalitsuse 27.11.2014 määruse nr 14 „Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise kord“ § 7 ja § 8 lõike 1 alusel.

§ 1.  Eelarvestrateegia kinnitamine

  Kinnitada „Audru valla eelarvestrateegia aastateks 2018-2021“ (juurde lisatud).

§ 2.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Audru Vallavolikogu 06.10.2016 määrus nr 22 „Audru valla eelarvestrateegia aastateks 2017-2021 kinnitamine“.

§ 3.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01. jaanuaril 2018.

Jaanus Põldmaa
volikogu esimees

Lisa Eelarvestrateegia