Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Teksti suurus:

Raamatukogule mittevajalike teavikute tasuta võõrandamise ja müümise kord

Raamatukogule mittevajalike teavikute tasuta võõrandamise ja müümise kord - sisukord
Väljaandja:Laeva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.07.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 28.11.2012, 7

Raamatukogule mittevajalike teavikute tasuta võõrandamise ja müümise kord

Vastu võetud 29.06.2010 nr 16

Määrus kehtestatakse «Rahvaraamatukogu seaduse» § 13 lõike 2 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Raamatukogule mittevajalike teavikute tasuta võõrandamise ja müümise kord sätestab Laeva Rahvaraamatukogule (edaspidi raamatukogu) mittevajalike teavikute müümise või tasuta võõrandamise tingimused ja korra.

  (2) Raamatukogul on lubatud tasuta üle anda või müüa teavikuid, mis on sisult aegunud või liigses eksemplaarsuses.

§ 2.   Teavikute tasuta võõrandamine

  (1) Raamatukogu võib tasuta teavikuid võõrandada teistele Laeva vallavalitsuse hallatavatele asutustele ja hoolekande- või hooldusravi asutustele.

  (2) Teavikute üleandmine vormistatakse üleandmise-vastuvõtmise aktiga.

§ 3.   Teavikute müümine

  (1) Teavikuid müüakse vahetult raamatukogust füüsilistele ja juriidilistele isikutele.

  (2) Müügiks väljavalitud teavikute kohta koostab raamatukogu direktor akti ja määrab müügihinna. Akt kinnitatakse raamatukogu nõukogu poolt.

  (3) Müümisel lüüakse teavikusse raamatukogutempli kõrvale kustutustempli jäljend ning kriipsutatakse läbi senikehtinud templi jäljend ning inventari - ja vöötkoodinumber.

  (4) Teavikute müümisel täidetakse kviitung, millest üks jääb raamatukogule ja teine antakse ostjale.

  (5) Teavikute müügist saadud raha ja aruanne edastatakse raamatupidamisele vastavalt raamatupidamise sise-eeskirjas sätestatud korrale.

  (6) Müümata jäänud teavikute kohta koostatakse kustutusakt.

§ 4.   Rakendussätted

  Määrus jõustub 5. juulil 2010.a.

Elviire Villa
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json