Keskkond ja heakordHeakord

Teksti suurus:

Tõstamaa valla heakorrakonkursi läbiviimise kord

Väljaandja:Tõstamaa Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.06.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:13.05.2021
Avaldamismärge:RT IV, 28.11.2012, 21

Tõstamaa valla heakorrakonkursi läbiviimise kord

Vastu võetud 09.06.2006 nr 6

Määrus kehtetatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 2 ja § 30 lg1 p 3 alusel.

§ 1.   Konkursi eesmärk

  Konkursi eesmärk on väärtustada kodu-ja kodukaunistamise ideed, parandada valla üldist heakorrastust, selgitada välja kaunimad kodud ja heakorrastatud tootmishooned, motiveerida parimaid.

§ 2.   Konkursi tingimused

  Parimate heakorrastatud hoonete ja ehitiste väljaselgitamine toimub neljas grupis:
  1) ühepereelamud;
  2) suvemajad;
  3) korterelamud, hoonetegrupid;
  4) ettevõtted, asutused, tootmistalud.

§ 3.   Hindamise alused

  (1) Ühepereelamud:
  1) hoonete seisund, korrastatus, terviklikus, individuaalsus, ökoloogilisus;
  2) haljastus ja üldine heakord;
  3) lipu ja lipuhoidja olemasolu ning lipu heiskamine lipupäevadel;
  4) teeäärte puhtus;
  5) jäätmete käitlemine (vedu, komposteerimine);
  6) üldilme.

  (2) Suvemajad
  1) hoonete seisund, korrastatus, terviklikus, individuaalsus, ökoloogilisus;
  2) haljastus ja üldine heakord;
  3) lipu ja lipuhoidja olemasolu ning lipu heiskamine lipupäevadel;
  4) teeäärte puhtus;
  5) jäätmete käitlemine (vedu, komposteerimine);
  6) üldilme.

  (3) Korterelamud, hoonetegrupid:
  1) fassaadide välisilme;
  2) sissekäikude ja trepikodade, keldrite korrashoid;
  3) haljastus ja üldine heakord;
  4) lipu ja lipuhoidja olemasolu ning lipu heiskamine lipupäevadel;
  5) jäätmete kogumine;
  6) hoonete ja piirete korrasolek;
  7) teede, teeäärte hooldamine küla initsiatiivil, avalikud kohad küladses, külasildid;
  8) vaatamisväärsute hooldmine küla initsiatiivil;
  9) infotahvlid külades, taluviidad;
  10) üldilme.

  (4) Ettevõtted, asutused, tootmistalud:
  1) hoonete korrasolek ja nende üldine heakord;
  2) lipu ja lipuhoidja olemasolu ning lipu heiskamine lipupäevadel;
  3) haljastus ja üldine heakord;
  4) jäätmekäitlus (vedu; tootmistaludel ka kompostimine, sõnnikuhoidlad);
  5) piirdeaedade olemasolu.

  (5) Külade puhul võib ette näha lisapunktid heakorra ja keskkonnaseisundi parendamisele suunatud hästi korraldatud ühisürituste eest külas, piirkonnas.

§ 4.   Konkursi korraldamine

  (1) Konkursi läbiviimiseks moodustab vallavalitsus 5-liikmelise komisjoni, kelle volitused kestavad kuni vallavalitsuse volituste lõppemiseni.

  (2) Konkurss toimub aastaringselt.

  (3) Kandidaate konkursile võivad esitada Tõstamaa valla elanikud, vallas tegutsevad juriidilised isikud iga aasta 31. juuliks.

  (4) Komisjon teostab konkursil osalejate ülevaatuse ja esitab võitjate nimekirja kinnitamiseks vallavalitsusele.

  (5) Objekti ülevaatus toimub omanikuga kooskõlastatult.

§ 5.   Kokkuvõtete tegemine ja autasustamine

  (1) Heakorrakonkursist kokkuvõtete tegemine toimub vallapäeval.

  (2) Kõikide gruppide esikohti autasustatakse mälestuseseme ja valla tänukirjaga.

  (3) Vallavalitsus võib võitud objekte omaniku nõusolekul esitada maakondlikele ja muudele konkurssidele.

Toomas Rõhu
vallavanem

Eve Sahtel
vallasekretär

/otsingu_soovitused.json