Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Teksti suurus:

Raamatukogule mittevajalike teavikute tasuta võõrandamise või müümise kord

Väljaandja:Hanila Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.08.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:20.06.2022
Avaldamismärge:RT IV, 28.11.2013, 4

Raamatukogule mittevajalike teavikute tasuta võõrandamise või müümise kord

Vastu võetud 25.07.2007 nr 52

Määrus kehtestatakse «Rahvaraamatukogu seaduse» § 13 lõike 2 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrus reguleerib valla raamatukogudele mittevajalike, kuid kasutuskõlblike teavikute tasuta võõrandamist või müümist.

§ 2.   Mittevajalikud teavikud

  Mittevajalikeks võib tunnistada teavikud, mis on sisult aegunud, liigses eksemplaarsuses või mille vastu lugejad ei tunne huvi.

§ 3.   Teavikute tasuta võõrandamine

  (1) Raamatukogu võib tasuta võõrandada teavikuid teistele Hanila Vallavalitsuse hallatavatele asutustele ja hoolekande või hooldusravi asutustele.

  (2) Teavikute tasuta võõrandamine vormistatakse üleandmise-vastuvõtmise aktiga.

§ 4.   Teavikute müümine

  (1) Raamatukogu juhataja valib teavikud müügiks välja ja korraldab nende müügi füüsilistele või juriidilistele isikutele.

  (2) Müügiks välja valitud teavikute müügihinna määrab raamatukogu juhataja.

  (3) Müügiks välja valitud teavikutest koostab raamatukogu juhataja nimekirja milles tuuakse järgmised andmed:
  1) autor(id)
  2) pealkiri;
  3) ilmumisaasta;
  4) liik;
  5) inventarinumber;
  6) müügihind.

  (4) Teade taevikute müümise kohta ja müümisele kuuluvate teavikute nimekiri avalikustatakse vähemalt kaks nädalat enne müügi algust Hanila valla kodulehel.

  (5) Teaviku müümisel kriipsutatakse raamatukogutempli jäljend ja inventarinumber läbi ja lüüakse sisse kustutustempli jäljend.

  (6) Teavikute müümisel täidetakse kahes eksemplaris kviitung, millest üks jääb raamatukogule ja teine antakse ostjale.

  (7) Teavikute müügist saadud raha koos kviitungitega edastatakse vallavalitsuse raamatupidamisele.

  (8) Tasuta võõrandamata või müümata jäänud teavikud võib raamatukogu juhataja kustutusaktiga maha kanda.

§ 5.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. augustil 2007.

Olavi Vainu
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json