Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavara valitsemine

Teksti suurus:

Raasiku valla mitteeluruumide kasutamise hinnakirja kehtestamine

Raasiku valla mitteeluruumide kasutamise hinnakirja kehtestamine - sisukord
  Väljaandja:Raasiku Vallavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:21.09.2018
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 18.09.2018, 10

  Raasiku valla mitteeluruumide kasutamise hinnakirja kehtestamine

  Vastu võetud 11.11.2013 nr 5
  RT IV, 28.11.2013, 11
  jõustumine 01.12.2013

  Muudetud järgmiste aktidega (näita)

  VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
  28.11.2016RT IV, 14.12.2016, 1901.01.2017
  10.09.2018RT IV, 18.09.2018, 821.09.2018

  Määrus kehtestatakse Raasiku Vallavolikogu 15. mai 2012. a määrusega nr 6 kehtestatud „Raasiku valla omandis olevate mitteeluruumide ja eluruumide üürile andmise ja kasutamise kord“ § 23 lg 3 p 5 alusel.

  § 1.  Kehtestada Raasiku vallas mitteeluruumide üürihinnad vastavalt Lisale 1.

  § 2.  Kehtestada mitteeluruumide kasutamisega seotud üürihinnad vastavalt Lisale 2.

  § 3.  Kehtestada Raasiku Vallavalitsuse poolt tasuta kasutusse antud mitteeluruumide loetelu vastavalt Lisale 3.

  § 4.  Vallavalitsuse või vallavalitsuse hallatavate asutuste ja mitteeluruumide kasutajate vahel enne käesoleva määruse jõustumist sõlmitud lepingute muutmine toimub vastavalt seaduses ja lepingus sätestatud tingimustele.

  § 5.  [Käesolevast tekstist välja jäetud]

  § 6.  Määrus jõustub 01. detsembril 2013. a.

  Lisa 1 Mitteeluruumide üürihinnad
  [RT IV, 14.12.2016, 19 - jõust. 01.01.2017]

  Lisa 2 Mitteeluruumide kasutamise üürihinnad
  [RT IV, 18.09.2018, 8 - jõust. 21.09.2018]

  Lisa 3 Tasuta kasutatavate mitteeluruumide loetelu