Teksti suurus:

Kooli- ja lasteaiakulude arvestusliku maksumuse kinnitamine

Väljaandja:Paikuse Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.12.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2014
Avaldamismärge:RT IV, 28.11.2013, 53

Kooli- ja lasteaiakulude arvestusliku maksumuse kinnitamine

Vastu võetud 25.11.2013 nr 5

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 2 ja § 30 lg 1 p 3, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 83 lg 5 ja 6, koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lg 7, huvikooliseaduse § 21 ja Paikuse valla 2014. aasta eelarve projekti alusel.

§ 1.  Tegevuskulu Paikuse Põhikoolis

  Õppekoha tegevuskulu arvestuslikuks maksumuseks ühe õpilase kohta Paikuse Põhikoolis eelarveaastaks 2014 kinnitatakse 972 eurot aastas ehk 81 eurot kuus.

§ 2.  Lasteaia ja lasteaed-algkooli kulud

  Lasteasutuse majandamiskulude, personali töötasu ja sotsiaalmaksu ning õppevahendite kulu arvestuslikuks maksumuseks ühe õpilase kohta eelarveaastaks 2014 kinnitatakse:
 1) Paikuse Lasteaias Mesimumm 3096 eurot aastas ehk 258 eurot kuus;
 2) Seljametsa Lasteaed-Algkoolis kooliosas 996 eurot aastas ehk 83 eurot kuus ja lasteaiaosas 2364 eurot aastas ehk 197 eurot kuus.

§ 3.  Tegevuskulu Paikuse Huvikoolis

  Õppekoha tegevuskulu arvestuslikuks maksumuseks ühe õpilase kohta Paikuse Huvikoolis eelarveaastaks 2014 kinnitatakse 1017 eurot aastas ehk 113 eurot kuus.

§ 4.  Määruse jõustumine ja rakendamine

  Määrus jõustub 30. novembril 2013 ja seda rakendatakse alates 1. jaanuarist 2014.

Kuno Erkmann
Vallavanem

Eve Paas
Vallasekretär