Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Mõisaküla linna 2014. aasta esimese lisaeelarve vastuvõtmine

Mõisaküla linna 2014. aasta esimese lisaeelarve vastuvõtmine - sisukord
Väljaandja:Mõisaküla Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.12.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2014
Avaldamismärge:RT IV, 28.11.2014, 45

Mõisaküla linna 2014. aasta esimese lisaeelarve vastuvõtmine

Vastu võetud 20.11.2014 nr 14

Määrus antakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 22 lõike 1 punkti 1 ja „Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse“ § 26 lõike 3 alusel.

§ 1.   Mõisaküla linna 2014. aasta esimene lisaeelarve

  Mõisaküla linna 2014. aasta esimene lisaeelarve kogumahuga 72 713,10 (seitsekümmend kaks tuhat seitsesada kolmteist eurot ja 10 senti) eurot võetakse vastu vastavalt käesoleva määruse lisadena 1 ja 2.

§ 2.   Rakendussätted

  (1) Kinnitada lisaeelarve seletuskiri määruse lisana 3.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Jorma Õigus
Volikogu esimees

Lisa Lisa 1

Lisa Lisa 2

Lisa Lisa 3

/otsingu_soovitused.json