Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Torgu valla eelarvestrateegia 2015-2018

Torgu valla eelarvestrateegia 2015-2018 - sisukord
  Väljaandja:Torgu Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.12.2014
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
  Avaldamismärge:RT IV, 28.11.2014, 48

  Torgu valla eelarvestrateegia 2015-2018

  Vastu võetud 04.11.2014 nr 12

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 7, kohaliku omavalitsuse finantsjuhtimise seaduse § 20 ja Torgu valla 29.10.2012. a määruse nr 6 "Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise kord" § 5 lg 1 ja 2 alusel.

  § 1.  Kinnitada Torgu valla eelarvestrateegia aastateks 2015-2018.

  § 2.  Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

  Mihkel Undrest
  volikogu esimees

  Lisa Eelarvestrateegia