Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Teksti suurus:

Torgu valla arengukava 2010-2020

Torgu valla arengukava 2010-2020 - sisukord
  Väljaandja:Torgu Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.12.2014
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
  Avaldamismärge:RT IV, 28.11.2014, 49

  Torgu valla arengukava 2010-2020

  Vastu võetud 04.11.2014 nr 13

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p.7, § 37 lg 1 ja 2, § 371 lg 1-3, § 372 lg 3, lg 7, lg 8 ja Torgu valla põhimääruse § 48 lg 1, lg 2, lg 3, § 49 lg 1, lg 2 ja lg 4 alusel.

  § 1.  Kinnitada Torgu valla arengukava 2010-2020 uus redaktsioon.

  § 2.  Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

  Mihkel Undrest
  volikogu esimees

  Lisa Arengukava