Rahandus ja eelarveMaksud

Teksti suurus:

Maamaksumäära kehtestamine

Maamaksumäära kehtestamine - sisukord
Väljaandja:Viimsi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2023
Avaldamismärge:RT IV, 28.11.2015, 4

Maamaksumäära kehtestamine

Vastu võetud 24.11.2015 nr 19
jõustumine 01.01.2016

Määrus kehtestatakse maamaksuseaduse § 5 lõigete 1 ja 2 ning § 11 lõike 4 alusel.

§ 1.   Maksumäär

  (1) Kehtestada Viimsi vallas kõikidele sihtotstarvete liikidele ühtseks maksumääraks 2,5 protsenti maa maksustamishinnast aastas, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud juhul.

  (2) Kehtestada haritava maa ja loodusliku rohumaa maamaksu määraks 2,0 protsenti maa maksustamishinnast aastas.

§ 2.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Viimsi Vallavolikogu 21. jaanuari 2014.a määrus nr 1 „Maamaksumäära kehtestamine“.

  (2) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2016.a.

Mailis Alt
Vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json