ElamumajandusSoojamajandus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Ridala valla Uuemõisa kaugküttevõrgu soojusmajanduse arengukava vastuvõtmine

Ridala valla Uuemõisa kaugküttevõrgu soojusmajanduse arengukava vastuvõtmine - sisukord
Väljaandja:Ridala Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.12.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 28.11.2015, 31

Ridala valla Uuemõisa kaugküttevõrgu soojusmajanduse arengukava vastuvõtmine

Vastu võetud 24.11.2015 nr 43

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1, § 22 lg 1 punkti 7, § 37 lg 3 punkti 2 ja Ridala valla põhimääruse § 27 lg 1 punkti 7 alusel.

§ 1.  Ridala valla Uuemõisa kaugküttevõrgu soojusmajanduse arengukava vastuvõtmine

  Võtta vastu Ridala valla Uuemõisa kaugküttevõrgu soojusmajanduse arengukava (lisatud).

§ 2.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Toomas Vallimäe
Volikogu esimees

Lisa Uuemõisa kaugküttevõrgu soojusmajanduse arengukava