SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Sotsiaaltoetuste suurused Ridala vallas 2016. a

Väljaandja:Ridala Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:29.02.2016
Avaldamismärge:RT IV, 28.11.2015, 33

Sotsiaaltoetuste suurused Ridala vallas 2016. a

Vastu võetud 24.11.2015 nr 45
jõustumine 01.01.2016

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1, § 22 lg 1 punkti 5; sotsiaalhoolekande seaduse § 23 lg 1; Ridala valla põhimääruse § 7 lg 1, § 27 lg 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Sotsiaaltoetuse suurused

  (1) Kehtestada Ridala vallas alates 01. jaanuarist 2016.a. kuni 31. detsember 2016.a. sotsiaaltoetuste suurused alljärgnevalt:
  1) lapse sünnitoetus 320 eurot;
  2) matusetoetus 270 eurot;
  3) esimesse klassi astuja toetus 200 eurot;
  4) toetus kütte ostmiseks, kuid mitte rohkem kui 320 eurot kalendriaastas;
  5) erakorraline toetus tulenevalt kulutuste või kahjude suurusest, kuid mitte rohkem kui 1500 eurot.

  (2) Kehtestada Ridala vallas alates 01. jaanuarist 2016.a. kuni 31. detsember 2016.a. täiendavate toetuste suurused alljärgnevalt:
  1) prillide eest tasumiseks arve alusel, kuid mitte rohkem kui 64 eurot kalendriaastas;
  2) retseptiravimite eest tasumiseks arve alusel, kuid mitte rohkem kui 64 eurot kalendriaastas;
  3) õppevahendite, töövihikute, koolirõivaste ja jalatsite (jope, dressid, pikad püksid, jalanõud ja spordijalatsid) eest tasumiseks, kuid mitte rohkem kui 100 eurot kalendriaastas õpilase kohta arvete alusel.

§ 2.   Määruse avalikustamine

  Määrus avalikustada väljapanekuga vallavalitsuses, valla raamatukogudes ja avaldada valla veebilehel.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01. jaanuaril 2016.a.

Toomas Vallimäe
Vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json