SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Sünnipäevatoetuse suurus ja maksmine Ridala vallas 2016.a.

Väljaandja:Ridala Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:29.02.2016
Avaldamismärge:RT IV, 28.11.2015, 34

Sünnipäevatoetuse suurus ja maksmine Ridala vallas 2016.a.

Vastu võetud 24.11.2015 nr 46
jõustumine 01.01.2016

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1, lg 3 punkti 1, § 22 lg 1 punkti 5, § 23; sotsiaalhoolekande seaduse § 8 punkti 2, § 23 lg 1; Ridala valla põhimääruse § 7 lg 1, lg 3, § 27 lg 1 punkti 5, § 28 alusel.

§ 1.  Üldsäte

  Määrus sätestab Ridala valla eelarvest eakatele valla elanikele, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistris Ridala vald, sünnipäevatoetuse suuruse ja maksmise 2016. aastal.

§ 2.  Sünnipäevatoetus

  Sünnipäevatoetus on täiendav sotsiaaltoetus 70., 75., 80., 85. ja alates 90. eluaastast iga sünnipäeva puhul.

§ 3.  Sünnipäevatoetuse suurus

  Sünnipäevatoetuse suurus on 35 eurot.

§ 4.  Sünnipäevatoetuse maksmine

  Sünnipäevatoetus viiakse tähtpäeval koju, kui saaja elab Ridala valla territooriumil.

§ 5.  Määruse avalikustamine

  Määrus avalikustada väljapanekuga vallavalitsuses, valla raamatukogudes ja avaldada valla veebilehel.

§ 6.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01. jaanuaril 2016.a.

Toomas Vallimäe
Vallavolikogu esimees